فروشگاه جامع پایان نامه, پروژه, پاورپوینت, مقاله و گزارش کارآموزی (کلیه رشته ها)
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
به فروشگاه اندیشه خوش آمدید انجام سفارشات سفارش پاورپوینت و ترجمه متون انگلیسی و وایریش پایان نامه و تایپ برای کلیه رشته ها انجام پروژه های معماری شامل پلان برش نما سایت پلان آنالیز سایت سه بعدی فروشگاه دانشجویی کافینت اندیشه

اطلاعیه فروشگاه

خریداران عزیز در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل porozhe2020@yahoo.com استفاده نمایید. لازم به ذکر است بعضی خریداران بعد از خرید موفقت نمی توانند فایل خرداری شده را دانلود کنند در صورت عدم دانلود از لینک مورد نظر فایل خریداری شده به ایمیل وارد شده ارسال می شود. چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن در سایت اقدام نماییم.

پروژه آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز. doc

پروژه آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 95 صفحه

 

چکیده:

هدف از اين بررسي آشنائي به خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوزمي‌باشد. و چنانكهخواهيم ديد موتورهاي گاز مايع سوز شبيه انواع بنزيني است.ولي نظر به سوخت ويژه‌اي كه در اين موتورها بكار مي‌رود ، نياز به برخي و سايل و ابزاري مخصوص بخو د دارد. مطالب مورد بحث در اين مجموعه صرفا يك بررسي مقدماتيجهت شناسايي ساختمان سيستم سوخت رساني موتورهاي گاز مايع سوز و نحوه كارآنها مي‌باشد.

كه در ادامه اين بحث به بررسي كامل انواع سوخت ‌هاي گازي مورداستفاده در موتورهاي بنزيني و همچنين به نحوه كار موتورهاي بنزيني و گازي مي‌پردازيم كه همچنينبه بررسيانواع آلاينده‌هاي موجوددر موتورهاي بنزيني و گازي و همچنين مقايسه بين آنها از نظر ميزانآلاينده‌ها و همچنين به بررسي تاثير گاز سوز كردن موتورهايبنزيني از نظر عملكرد موتور و مقايسه بين موتورهاي بنزيني و گازي از نظر عملكرد مي‌پردازيم كه به صورت يك سري نمودار‌ها و داده‌هاي آماري به دستآمده از يك سري منابع ، آورده شده و در كل به نتيجه گاز سوز كردن موتور مي‌پردازيم و درپايان يادآورمي‌شويم كه در صورتگاز سوز شدن صحيح اتوميبل‌ها كاركردآنها تفاوت چشم گيري نكرده وقدرت و كشش ماشين حدود 5 درصد نسبت به بهترين حالت كار با بنزين ( كه معمولاماشين‌ها هيچ وقت در اين حالت نمي‌باشد) پائين مي‌آيد كه به هيچ وجه محسوسنمي‌باشد.

 

مقدمه:

ايران كشور ما داراي منابع سرشار نفت و گاز مي‌باشدو چنانكه بر همه روشن است مقادير عظيمگازهاي طبيعي حاصل از استخراجنفتتا همين چند سال بيش بدونهيچگونه استفادهسوزانده شده و از بين ميرفت.بنابراين با وجود گاز طبيعيفراواندر ايرانو در نتيجهدر دسترس بودن و ارزاني آن و سوختن تميز با ارزش حرارتيقابل ملاحظه آن همه اينها و خيلي خواص ديگر ميتواند انسان را بر آن دارد كه از گاز نيز مثل ساير مواد سوختني حاصل از نفت درسوخت ماشين‌ها و دستگاه‌هايسوختي استفاده كنند بطوركلي در دنياامروزهمهمترين سوخت مورد استفاده در انواع موتورهاي درونسوز شامل: بنزين ، گازوئيل، گاز و گاز مايع مي‌باشند كه همهاز تركيبات هيدركربورها مي‌باشند.كه ميزان استفاده از هر كداماز موادسوختني فوق در هر منطقه در درجه اول به فراواني و ارزاني بستگيدارد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

چكيده

فهرست اختصارات بكاربرده شده و علائم

فصل اول: سوخت و انواع آن

1-1- عوامل قابل اهميت در انواع سوخت

1-2- احتراق سوخت هيدروكربنه

1-3- انواع سوخت موتورهايدرونسوز

1-4- انتخاب صحيح مخلوط سوخت

1-5 - سوختگاز مايعو استفاده از آن در موتور

1-6- معرفي گازهاي طبيعي مورد استفاده در موتورهاي بنزيني

1-6-1- تعريف (LNG)

1-6-2- تركيبات

1-6-3- چگونگي ذخيره آن

1-6-4- چگونگي سرد نگه داشتن آن

1-6-5- علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشين‌ها و وسايل نقليه

1-7- تعريف ( CNG )

1-8- تعريفLPG

1-9- مزيت استفاده از LNGبجاي CNG به عنوان سوخت

1-10- عوامل عدم پذيرش LNG به عنوان سوخت خودروها

فصل دوم: موتورهاي گاز مايعسوز

2-1- چگونگي كار

2-1-1- سيستم‌هاي نسل اول

2-1-2- سيستم تبديل نسل دوم

2-1-3- سيستم ‌هاي تبديل نسل سوم

2-2- موتورهاي مخصوص سوخت گازي

2-2-1- موتورهاي گاز سوز مجهز به سيستم جرقه به سه دسته تقسيم مي‌شوند

2-2-2- امتيازات سيستم استوگيومتري

2-2-3- معايب سيستم استوگيومتري

2-2-4- محاسن سيستم كم مصرف

2-2-5- معايب سيستم كم مصرف

2-3- سيستم سوخت رساني

2-3-1- سيستم سوخت رسان نسل اول

2-3-2- سيستم رسان نسل دوم

2-3-3- سيستم سوخت رساني نسل سوم

فصل سوم: موتورهاي مورد استفاده درسوخت‌هاي گازي و ويژگي آنها و عواملموثر در كاركرد اين موتورها

مقدمه

3-1- صنعت تبديل

3-2- سيكل موتورهاي ديزلي و otto

3-2-1- سيكل otto

3-2-2- سيكل ديزل

3-3- بازده حرارتيموتور

3-4- نسبت هوا به سوخت

3-5- آناليز و عملكرد موتور

- آناليز گاز

3-5-1-تاثيرات روي بازده موتور

3-5-2-تاثيرات روي خروجي

3-5-3-تاثيرات روي قابليت اشتغال

3-6- ويژگي سوخت

3-7- ويژگي ‌هاي احتراق

3-7-1- حرارت احتراق در واحد حجم

3-7-2- ضريب Wobbe

فصل چهارم: آلودگي خودروها

مقدمه

4-1- آلاينده‌هاي موتورها

4-2- راههاي آلودگي

4-3- برنامه وسايل نقليه با آلودگي كم CARB

4-4- آلاينده‌هاي موتورهاي احتراق داخلي

4-5- عامل ميزان آلايندگي موتورهايگازسوز

4-5-1- سيستم احتراق

4-5-2- فن آوري استفاده از كاتاليزور

4-6- سيستم‌هاي عيب يابقابلنصب بر رويخودرو( OBD)

4-7- آلاينده‌هاي كنترلشده

4-7-1- نوع اول از خودروها

4-7-2- نوع دوم از خودروها

4-7-3- خودروهاي نوع سوم

4-8- انتشار گازهاي آلاينده در دماها ي مختلف موتور

4-9- استاندارد آلودگي

4-9-1- استاندارد‌هايي كه در آمريكا به اجرادر آمده‌اند

4-9-2- قوانينمربوط به آلاينده‌ها در اروپا

فصل پنجم: بررسي اثرات گازسوز كردن يك سري موتور‌هاي خاص از نظرعملكردموتورو آلايندگي آن و مقايسهبا حالتبنزين سوز آنها

5- 1- نمونه موتور 4 سيلندرتزريق مستقيم

5-1-1- آلودگي

5-1-2- تست عملكرد موتور

5-2- نمونه ماشينg523

5-2-1- تست آلودگي

5-2-2- تست عملكرد موتور

5-3- هوندا سيويك 6/1

5-4- موتور سيكلت

5-4-1- تست آلودگي

5-4-2- تست عملكرد موتور

5-5- بررسي عملكرد و كيفيت كيت‌هاي گازسوز توليدي در كشور

5-5-1- موتور پيكان 1600

5-5-2- موتور پژو 405

نتايج حاصله

فصل ششم: بررسي كليمعايب و مزاياي گازسوز كردن موتورهاي بنزيني و نتيجه گيري

6-1- مزايا و معايب گازسوز كردن

مراجع

 

منابع و مأخذ:

1- بررسي اجمالي موتورهاي گاز مايع سوز توسط هوشنگ بهرامي – انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز – دانشكده كشاورزي

2- سايت اينترنتي www.NGV.com

3- سايت اينترنتي www.itanetwork.org

4- ميزان آلايندگي خودروهاي گاز سوز – انتشارات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور

5- نگاهي به صنعت CNG در جهان – انتشارات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور

6- سايت اينترنتي www.iangv.org


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Student-Project_1678706_1124.zip7 MB

پروژه آشنایی با جیگ و فیکسچر. doc

پروژه آشنایی با جیگ و فیکسچر. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 63 صفحه   چکیده: جيگ يک وسيله مخصوص است که قطعه کار داخل آن قرار داده شده است ويا روی قطعه کار قرار داده می شود تا عمليات ماشين کاری روی آن انجام گيرد جيگ نه تنها قطعه کاررا در خود مهار می کند بلکه ابزار را نيز به هنگام عمليات توليدی هدايت می کند معمو لا جيگ هابو شها ی هدايت کننده از جنس فولاد سخت شده دارند و بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه رشته مهندسی میکانیک با موضوع آسانسور. doc

پروژه رشته مهندسی میکانیک با موضوع آسانسور. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 95 صفحه   مقدمه: ميان ملل گوناگون يكي از معيارهاي پيشرفت زندگي و سطح رشد ميزان استفاده از كالا ويا خدمات مورد نياز افراد آن جامعه است بنابراين يكي از عوامل فوق العاده مهم در تمدن جديد تهيه و تبديل مواد به كالاهاي مصرفي از طريق فرآيند هاي مختلف توليد و مونتاژ است. بنابراين انتخاب و تبديل مواد به قطعات ساخته شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه آسانسورالکتریکی. doc

پروژه آسانسورالکتریکی. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 75 صفحه   مقدمه: قطعات اصلی آسانسورالکتریکی عبارتند از:  الف: وسایل تطبیق کابین و زنه تعادل که میتواند سیم بگسل فولادی و یا زنجیر باشد.  ب: وسیله رانش که محرک آسانسور است و شامل: موتور الکتریکی گیربکس ترمز فلکه کششی و یا دنده زنجیره شاسی ماسین – کوپلینگها، محور ها، یاتاقانها پ: کابین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک استان خراسان رضوی. doc

پروژه آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک استان خراسان رضوی. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 65 صفحه   مقدمه: شرکت سهامي خاص آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک طبق مصوبه مورخ 28 فروردين ماه 1362 مجلس شورای اسلامی تاسيس و در تاريخ 11/3/1366 تحت شماره 65535در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجارتی تهران به ثبت رسيده است. طبق قانون تاسيس شرکت ، رياست مجمع عمومی به عهده وزير راه وترابری می باشد. قبل از تاسيس شرکت فعاليت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه اجزاء مختلف ماشین. doc

پروژه اجزاء مختلف ماشین. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 85 صفحه   مقدمه: اصولا برای تمام وسایلی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند، می‌توان کلمه خودرو را بکار برد. لیکن کاربرد این کلمه در زبان ما دارای محدوده مشخصی است که معمولا به وسایل متحرکی گفته می‌شود که همگی دارای حرکت بوده و با زمین در تماس هستند. بنابراین به وسایلی مثل قطار ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ. doc

پروژه اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 155 صفحه   چکیده: یکی از روشهای ایجاد ارتباط در رایانه ها ایجاد شبکه های کامپیوتری است که می توان آنها (شبکه های کامپیوتری ) را بر اساس ابعاد و تکنولوژی ارتباطی اشان دسته بندی کرد. بر اساس این دسته بندی یکی از انواع شبکه های کامپیوتری شبکه ی محلی است. لیکن تمامی رایانه هایی که می خواهیم در یک شبکه قرار بگیرند هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه عملکرد کندانسور، شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن. doc

پروژه عملکرد کندانسور، شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 95 صفحه   چکیده: کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شود نشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخار يا سمت آب است که سهم سمت آب بيشتر است. از جمله خوردگي هاي سمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه میکانیک با عنوان صنعت خودروسازي. doc

پروژه میکانیک با عنوان صنعت خودروسازي. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 85 صفحه   مقدمه: در سال 1885 ميلادي كارل فريد ريش بنز اولين موتور با سوخت فسيلي روي نوعي كالسكه نصب کرد. اين اولين خودرو مجهز به موتور احتراق داخلي جهان بود كه داراي سيستم جرقه‌زني و ديفرانسيل بود. كارل بنز نام اين خودرو را موتور واگن ناميد و در اواخر سال 1885 ميلادي آنرا به ثبت رساند. سه چرخ كارل بنز، او ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه ماشین های الکتریکی کوچک و موارد استفاده آن ها. doc

پروژه ماشین های الکتریکی کوچک و موارد استفاده آن ها. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 130 صفحه   مقدمه: يك تقويت كننده واحدي است كه تجهيزات با قدرت بالا را توسط سيگنالهاي با قدرت پايين كنترل مي نمايد. ميزان خروجي تابعی از سيگنال ورودي مي باشد و عمل تقويت توسط يك منبع نيروي خارجي ايجاد مي‌گردد. بر اساس نوع كنترل انرژي، تقويت كننده ها به صورت الكتريكي، پنوماتيكي، هيدروليكي و تقويت كننده هاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه كاربرد مواد افزودنی در روغن های روان كننده و تولید آن. doc

پروژه كاربرد مواد افزودنی در روغن های روان كننده و تولید آن. doc               نوع فایل: word قابل ویرایش 78 صفحه   مقدمه: روغن‌هاي معدني از نفت خام حاصل مي‌شند. نفت خام مخلوطي از هيدروكربن‌ها مي‌باشد و محتويات غير هيدروكربني بر اساس نوع نفت خام متغير است.[1] متوسط تركيب مولكولي نفت خام به شرح زير است: %87- 82 ( C ) كربن %15-10 ( H ) هيدروژن %7 – 01/0( S ) گوگرد %2 - 0 ( O ) ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
مطالب مورد نظر شما در چه زمینه ای است؟