فروشگاه جامع پایان نامه, پروژه, پاورپوینت, مقاله و گزارش کارآموزی (کلیه رشته ها)
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
به فروشگاه اندیشه خوش آمدید انجام سفارشات سفارش پاورپوینت و ترجمه متون انگلیسی و وایریش پایان نامه و تایپ برای کلیه رشته ها انجام پروژه های معماری شامل پلان برش نما سایت پلان آنالیز سایت سه بعدی فروشگاه دانشجویی کافینت اندیشه

اطلاعیه فروشگاه

خریداران عزیز در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل porozhe2020@yahoo.com استفاده نمایید. لازم به ذکر است بعضی خریداران بعد از خرید موفقت نمی توانند فایل خرداری شده را دانلود کنند در صورت عدم دانلود از لینک مورد نظر فایل خریداری شده به ایمیل وارد شده ارسال می شود. چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن در سایت اقدام نماییم.

پروژه علل اجتماعي افت تحصيلي دانش‌آموزان متوسطه. doc

پروژه علل اجتماعي افت تحصيلي دانش‌آموزان متوسطه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 180 صفحه

 

چکیده:

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصيلي دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي است. پديده‌اي كه مانعي جدي براي رسيدن بهاهداف عالي آموزش و پرورش به حساب مي‌آيد. موضوع تحقيق حاضر «بررسي عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلي پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعي مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان و ارائه راهكارهاي صحيح بر اساس ارزشها و هنجارهاي ملي و ديني براي بهبود اين وضعيت است. روش تحقيق ما پيمايشي و جامعة آماري ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسري است كه در خرداد ماه 1383 نتوانستند كارنامه قبولي دريافت كنند. شيوه نمونه‌گيري در تحقيق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده وبر اساس آن 178 دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از ميان رويكردهاي مختلف جامعه‌شناسي در مورد افت تحصيلي، رويكرد تضاد به عنوان رويكرد اصلي در چارچوب نظري انتخاب شد كه بر اساس آن رويكرد، مدل كلي تحليل رسم شده و تحقيق صورت گرفت. در تحقيق حاضر متغير وابسته ما افت تحصيلي بود كه متغيرهاي مستقل زيادي بر آن تأثير داشت ولي چهار متغير عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضيه كلي بدين گونه مطرح شد. بين پايگاه اجتماعي - اقتصادي خانواده، سطح تحصيلات خانواده، عدم انسجام و گسيختگي روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آينده شغلي خود با افت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد. بررسي هر چهار فرضيه از طریق ضريب همبستگي تای كندال صورت گرفت كه نتايج آنها بدين گونه است. فرضيه اول يعني بين پايگاه اجتماعي - اقتصادي خانواده با افت تحصيلي با اطمينان 99 درصد و سطح خطاي كمتر از 1درصد و فرضيه دوم يعني بين سطح تحصيلات خانواده و افت تحصيلي با اطمينان 99 درصد و سطح خطاي كمتر از 5 درصد و فرضيه سوم يعني بین عدم انسجام و گسيختگي روابط در خانواده با افت تحصيلي با اطمينان 99 درصدو سطح خطاي كمتر از 1 درصد نشانگر رابطه بين سه متغير اصلي مستقل بيان شده با افت تحصيلي بود ولي در آزمون فرضيه چهارم هيچ رابطه‌ آماري معناداري بين نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت ميزان و شدت همبستگي ميان مجموعه متغيرهاي مستقلو متغير وابسته از تحليل رگرسيون چند متغيره وبرای شناخت اثرات مستقيم و غير مستقیم متغیرهای مستقل بر متغير وابسته یعنی افت تحصيلي از روش تحليل مسير استفاده شده است كه در روش تحليل رگرسيون سطح تحصيلات خانواده (با ضريب تأثير 18/0)و در روش تحليل مسير (با مجموع ضريب مسير (21/0) بيشترين تأثير را بر متغير وابسته يعني افت تحصيلي داشته است.

 

مقدمه:

آموزش و پرورش يكي از قديمي‌ترين نهادهاي اجتماعي است كه از بدو تشكيل زندگي گروهي انسان و در پاسخ به نياز انسانها در روابط متقابل به شكل ابتدايي خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمي از اوايل قرن حاضر به صورت يك نظام فراگير، ابتدا جوامع پيشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پيشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌اي نيست كه اين نظام نقشي در تحول و پيشرفت آن نداشته باشد. (فومني، 1382، 13)

قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي آدمي را زمان- مكان(جايگاه) يا شرايط زماني- مكاني(موقعيت) تعيين مي‌كند و جهت مي‌دهد. بنابراين تربيتي سودمند و اثربخش خواهد شد كه آن شرايط را در نظر بگيرد و با آنها هماهنگ باشد و يا بتواند شرايط نامطلوب را به شرايط مطلوب تغيير دهد. به عبارت ديگر رشد و تكامل و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعيت (مجموع شرايط زماني-مكاني موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهاي آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاري نژاد،1381، 21).

از بين بردن بي‌سوادي، بي‌كاري، محروميت و بسياري از مشكلات و نارسائي‌هاي ديگر اجتماعي را بايد در كاركرد مدرسه جستجو كرد. مدرسه مكاني است كه در آن بهتر از هر جاي ديگر ميراث فرهنگي هر قوم مي‌‌تواند منتقل شود و استعدادهاي بالقوه دانش‌آموزان پرورش يابد و آنان را براي شركت فعال در جامعه آماده سازد. همچنين مدرسه با پرورش رفتارها و توانائيهايي كه مردم براي شركت در تغييرات و رويارويي با آنها بدان نياز دارند، راه را براي تجديد حيات اجتماعي هموارتر مي‌كند. عدم موفقيت نظامهاي آموزش در انجام اين رسالت در بسياري از مواقع به صورت افت يا شكست تحصيلي بروز مي‌كند كه شامل كيفيت ضعيف يادگيري دانش‌آموزان، تكرار پايه و ترك تحصيل است. افت تحصيلي در كشور ما از پديده‌هاي مهم سازمان آموزش و پرورش است كه به صورت يك مسأله‌اي مهم درآمده كه نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربيان تربيتي را به خود جلب كرده است. پديده‌اي كه هرساله مقادير قابل توجهي از منابع و سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواري را نيز در حيات فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد مردود به جاي مي‌گذارد. بايد به مسأله افت تحصيلي انديشيد، زيرا خسارت ناشي از اين پديده كه باعث پژمردگي حيات و سرخوردگي يك انسان و داغ شكستي كه براي يك عمر بر روان فرد نقش بسته، با تكرار يك سال يا بيشتر، بهبود نمي‌‌يابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال يا شبانه اعم از دختر و پسر گوياي اين امر است). ارائه آموزش و پرورش يكسان هم براي همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهاي فردي، مسائل و مشكلات عاطفي در خانواده و تفاوتهاي اجتماعي، اقتصادي و به خصوص فرهنگي خانواده‌‌ها مي‌تواند از عوامل ايجادكننده افت تحصيلي محسوب شود. از آنجا كه تفاوت فرهنگي خانواده‌ها به ويژه مناطق مختلف كشورهاي در حال توسعه، غالبا بارز و آشكار است، نظام آموزش و پرورش نمي‌تواند براي همه طبقات اجتماعي كارآيي لازم را داشته باشد.از اين رو بسياري از كودكان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصيل باز مي‌مانند.

در اين تحقيق سعي شده است تا ريشه‌هاي جامعه شناختي «افت تحصيلي» در مقاطع متوسطه را در شهرستان آمل تا حد امكان شناخته و همجنين مقايسه‌اي از جهت ميزان افت در بين دانش‌آموزان دختر و پسر از سال 1375تا 1383 به عمل بيايد. چرا كه شناخت اين عوامل و برخورد مدبرانه با آن مي‌تواند كارآيي نظام مزبور را افزايش داده و جاده علم دانش را براي پيمودن نسلهاي جوان هموارتر سازد.

 

فهرست مطالب:

فصلاول

كليات

مقدمه

بيان مسأله

سوال اصلي تحقيق

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

اهداف كلي

اهداف ويژه تحقيق

فصل دوم

ادبيات تحقيق

2-1- پيشينه تحقيق

هدف از گنجاندن بخش پيشينه تحقيق عبارتست از

2-1-1- پيشينه تحقيق در سطح جهان

2-1-2- پيشينه تحقيق در ايران

2-2- مفهوم آموزش و پرورش

2-3- جامعه‌شناسي آموزش و پرورش

2-4- هدف جامعه شناسي آموزش و پرورش

2-5- نظام جديد آموزش و پرورش در ايران

2-6- نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران

2-7- آموزش و پرورش دوره متوسطه

2-8- افت تحصيلي

عوامل داخلي

عوامل خارجي

انواع شكستهاي تحصيلي

2 - 10 - بررسي افت تحصيلي و عوامل موثر در آن در چند كشور خارجي

2-12- افت تحصيلي در چند كشور پيشرفته صنعتي و شيوه‌هاي مقابله با آن

2-13-1- اقدام‌هاي سازماني

2-13-2- اقدام‌هاي تربيتي

2-13-4- مشاركت اولياء و جامعه محلي

2-13-5- اقدام هاي غير رسمي

2-14- افت تحصيلي در غرب و شيوه‌هاي مبارزه با آن

2-14-1- افت تحصيلي و عوامل فردي

2-14-2-افت تحصيلي و كمبود خانوادگي

2-14-3-افت تحصيلي و عوامل درون مدرسه

2-15- شيوه‌هاي برخورد با پديده افت تحصيلي در غرب

2-15-1- روشهاي ترميمي و جبراني مقابله با افت تحصيلي

2-15-2- روشهاي تغيير و تحول بنيادي مدرسه

2-16- روشهاي اصلاحي و درماني آموزش و پرورش

2-16-1- آموزش و پرورش جبراني

2-16-1-1- برنامه‌هاي متنوع جبراني

2-16-1-2- اثرات آموزش و پرورش جبراني

2-16-2-خدمات حمايتي

2-16-2-1- خدمات حمايتي در فرانسه

2-16-2-2- خدمات حمايتي در بلژيك: كلاسهاي تطبيقي

2-16-3-آموزش متقابل

2-16-4- جنبشهاي مبارزه با نابرابريها

2-16-5-آموزش خانواده

2-16-6- پيوند خانه و مدرسه

2-16-7- پروژه ‌هاي محلي و منطقه‌اي مبارزه با افت تحصيلي

2-17- بررسي مسأله افت تحصيلي و ارائه راه حلهاي پيشنهادي در ايران

2-18- خسارتهاي ناشي از شكست تحصيلي در ايران

2-19- راه‌حلهاي پيشنهادي و اجرايي

2-20- روش ديگر جلوگيري از افت تحصيلي

2-21- رويكردهاي جامعه شناسي به آموزش و پرورش

2-22- مفاهيم كليدي

نظام آموزش و پرورش

پايه تحصيلي

مدرسه

دوره متوسطه

تكرار كننده پايه

ترك تحصيل

ترك تحصيل كننده

شكست يا افت تحصيلي

درآمد

تحصيلات افراد

عدم اميدواري به آينده تحصيلي

2-23- چارچوب نظريتحقيق

اصحاب اصالت تجربه

جامعه‌شناسي تفهمي

رويكرد سيستميبه آموزش و پرورش

نظريه كاركردگرايي(فونكيسوناليستي)

ناظر بر كاركرد گزينش نظام آموزشي

نظريه باز توليد مناسبات سلطه ناظر برمعيارهاي گزينش در نظام آموزشي

2-24- مدل تحليليتحقيق

پرسش تحقيق

2-25- فرضيه‏هاي تحقيق

2-26- تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم:

تعريف نظري و عملياتي پايگاه اجتماعي - اقتصادي

تعريف نظري و عملياتي انسجام خانوادگي

تعريف مفهومي نگرش

فرضيه‌هاي اصلي و مكمل

فصل سوم

روش‌شناسي

تحقيق

روش و فنون تحقيق

3-1- جامعه آماري

3-2- شيوه برآورد حجم نمونه

3-4- واحد و سطح مشاهده

محدوده مطالعاتي

3-5- شيوه جمع‌آوري اطلاعات

3-6- پايايي (reliability) و اعتبار (validity)

اعتبار

3-7- روش تجزبه و تحليل داده‌هاي آماري

3-8- محدوديتها

نتيجه‌گيري و

يافته‌هاي تحقيق

فصل چهارم: نتايج و يافته‏هاي تحقيق

4-1 - الف- نتايج توصيفي

4 - 2 - ب- نتايج تبييني

نتايج همبستگي‌ها

نتايج و يافته هاي حاصل از آزمون رابطه بين سطح تحصيلات

خانواده و افت تحصيلي فرزندان

نتايج و يافته هاي حاصل از آزمون رابطه بين عدم توجه کلي به

فرزند در خانواده و افت تحصيلي فرزندان

نتايج و يافته هاي حاصل از آزمون رابطه بين کنترل درسي فرزندان از

سوي والدين و افت تحصيلي دانش آموزان

نتايج و يافته هاي حاصل از آزمون رابطه بين نگرش فرد نسبت به

آينده شغلي خود و افت تحصيلي دانش آموزان

نتايج و يافته هاي حاصل از آزمون رابطه امکانات تحصيلي فرزندان در

خانواده و افت تحصيلي دانش آموزان

نتايج و يافته هاي حاصل از آزمون رابطه گسيختگي روابط عاطفي در

خانواده و افت تحصيلي دانش آموزان

نتايج و يافته هاي حاصل از آزمون رابطه سطح تحصيلات خانواده و عدم

توجه کلي به فرزند

نتايج و يافته هاي حاصل از آزمون رابطه سطح تحصيلات پدر و توجه به

فرآيند تحصيل فرزند

4-3- نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند متغيره

بر افت تحصيلي دانش آموزان

4-4- نتايج حاصل از تحليل مسير

فصل پنجم

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5- 1 - الف) خلاصه نتايج حاصل از توصيف

داده‌ها

5 - 2 - ب) خلاصه نتايج حاصل از تبيين داده‌ها

5 - 3 - پيشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

 

فهرست جداول:

جدول 1. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنس

جدول 2. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل

جدول 4. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي

جدول 5. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع مدرسه

جدول 7. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد دروس تجديدي

جدول 8. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات پدر

جدول 9. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات مادر

جدول 10. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب شغل پدر

جدول 11. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب شغل مادر

جدول 12. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب درآمد ماهيانه خانواده

جدول 13. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد اعضا خانواده

جدول 14. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب زندگي با افراد

جدول 15. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب کمک‌هاي درسي

جدول 17. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب توجه به رفع مشکلات و نيازهاي اساسي

جدول 18. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نظارت و پيگيري پدر

جدول 19. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نظارت و پيگيري مادر

جدول 20. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رابطه صميمانه و عاطفي والدين

جدول 21. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب برنامه ريزي پدر جهت کنترل فرزندان

جدول 22. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب برنامه ريزي مادر جهت کنترل فرزندان

جدول 23. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تمايل بيشتر به درس خواندن در صورت مشاهده شغل ارزشمند

جدول 24. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان پيگيري پدر از عملکرد تحصيلي فرزندان

جدول 25. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان پيگيري مادر از عملکرد تحصيلي فرزندان

جدول 26. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب محيط گرم و عاطفي خانواده

جدول 27. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب توجه به مشکلات روحي و جسمي فرزندان

جدول 28. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب اختلاف با پدر

جدول 29. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب اختلاف با مادر

جدول 30. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رابطه صميمانه و عاطفي باپدر

جدول 31. توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رابطه صميمانه و عاطفي با مادر

جدول 33. سطح تحصيلات خانواده و افت تحصيلي فرزندان

جدول 34. پايگاه اجتماعي - اقتصادي و افت تحصيلي فرزندان

جدول 35. عدم توجه کلي به فرزند در خانواده و افت تحصيلي دانش آموزان

جدول 36. کنترل درسي فرزند از سوي والدين و افت تحصيلي دانش آموزان

جدول 37. نگرش فرد نسبت به آينده شغلي خود و افت

جدول 38. امکانات تحصيلي فرزندان در خانواده و افت تحصيلي دانش آموزان

جدول 39. گسيختگي روابط عاطفي در خانواده با افت تحصيلي دانش آموزان

جدول 40. سطح تحصيلات خانواده و عدم توجه کلي به فرزند

 

منابع و مأخذ:

گلشن فومني، محمدرسول (1382)، جامعه شناسي آموزش و پرورش، تهران: ديدآور.

شعاري نژاد، علي اكبر (1381)، فلسفه آموزش و پرورش، تهران: اميركبير.

سيف الهي، سيف الله (1381)، جامعه شناسي مسايل اجتماعي ايران، تهران: انتشارات جامعه پژوهان سينا.

خاكي، غلامرضا (1382)، روش تحقيق با رويكردي به پايان‏نامه نويسي، تهران: انتشارات بازتاب.

عبداللهي، محمد (1383)، «طرح مسائل اجتماعي در ايران / اهداف و ضرورتها»، در مجموعه مقالات مسايل اجتماعي ايران / انجمن جامعه شناسي ايران، تهران: انتشارات آگاه.

صفوي، امان الله (1365)، «افت تحصيلي در ايالات متحده آمريكا و علل آن»، فصلنامه تعليم و تربيت، سال دوم، شماره 7 و 8، تهران

حاجي زاد، محمد (1382)، «عوامل آموزشي - اجتماعي موثر بر كاهش قبولي دانش آموزان مراكز پيش دانشگاهي در كنكور 80 در شهرستان بهشهر»، پايان نامه كارشناسي ارشد،تهران: دانشگاه علامه، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي.

وفادار مرادي، مرضيه (1377)، «بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان نسبت به عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان در نظام جديد آموزش متوسطه - دبيرستانهاي دخترانه شهرستان مشهد»، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

مجيدي، بهرام (1375)، «بررسي رابطه برخي از ويژگي‏هاي اجتماعي - اقتصادي خانواده با موفقيت و افت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهرستان ميانه»، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي.

دلاكه، حسن (1380)، «تحليل عوامل موثر بر دانش آموزان در معرض افت تحصيلي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي تهران»، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني.

ساكي، رضا (1373)، «نگرش معلمان در مورد علل شكست و موفقيت تحصيلي دانش آموزان و ارتباط آن با ميزان موفقيت آنان در تدريس»، فصلنامه تعليم و تربيت، پاييز و زمستان سال دهم، شماره 3 و 4.

شكوهي، غلامحسين (1375)، مباني و اصول آموزش و پرورش، تهران: انتشارات آستان قدس رضوي.

نيك زاد، محمود (1375)، كليات فلسفه تعليم و تربيت، تهران: انتشارات كيهان.

دوركيم، اميل (1376)، تربيت و جامعه شناسي، ترجمه عليمحمد كاردان، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

علاقه بند، علي (1382)، جامعه شناسي آموزش و پرورش، تهران: نشر روان.

صافي، احمد (1382)، آموزش و پرورش - ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

نفيسي، عبدالحسين (1371)، «خسارتهاي ناشي از شكست تحصيلي و وضعيت آن در سال 1369»، فصلنامه تعليم و تربيت، پاييز سال هشتم، شماره 3.

بازرگان، زهرا (آبانماه 1379)، «نگاهي ديگر به مسأله افت تحصيلي و شيوه‏هاي موثر مقابله با آن در برخي از كشورهاي پيشرفته صنعتي»، نشريه ماهانه آموزشي - تربيتي - پيوند، تهران: انتشارات انجمن اولياء و مربيان، شماره 253.

منادي، مرتضي (1372)، «تفسير شكستهاي تحصيلي از ديدگاه جامعه شناسي»، فصلنامه تعليم و تربيت، پاييز و زمستان سال نهم، شماره 3 و 4.

جزوه درسي كلاسهاي ضمن خدمت تربيت معلم شهرستان آمل، در آفتهاي رشد تحصيلي و راههاي مقابله با آن.

معيري، محمد طاهر (1370)، مسائل آموزش و پرورش، تهران: انتشارات اميركبير.

صفوي، امان الله‏ (1369)، «پيشرفت تحصيلي افتراقي از ديدگاه جامعه شناسي آموزش و پرورش»، فصلنامه تعليم و تربيت، تابستان و پاييز سال ششم، شماره 2 و 3.

دانش‌نامه، فاطمه (1380)، «بررسي عوامل موثر در نابرابريهاي آموزشي در دوره آموزش عمومي به منظور ارائه مدل نظري براي آموزش دختران»، فصلنامه تعليم و تربيت، پاييز سال هفدهم، شماره 4.

حسني، محمد (1383)، «بازانديشي در پديده تكرار پايه»، فصلنامه تعليم و تربيت، بهار سال بيستم، شماره 1.

مهران، گلنار (1375)، «بررسي علل ترك تحصيل دختران در مقطع آموزش ابتدايي در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا و بويژه در ايران»، فصلنامه تعليم و تربيت، تابستان سال دوازدهم، شماره 2.

اميني فر، مرتضي (1365)، «افت تحصيلي يا اتلاف در آموزش و پرورش»، فصلنامه تعليم و تربيت»، پاييز و زمستان، شماره 7.

شيخي، محمد تقي (1373)، جامعه شناسي جهان سوم، تهران: انتشارات اشراقي.

بازرگان، زهرا (آذرماه 1379)، «نگاهي ديگر به مسأله افت تحصيلي و شيوه‏هاي موثر مقابله با آن در برخي كشورهاي پيشرفته»، نشريه ماهانه آموزشي - تربيتي پيوند، تهران: انتشارات انجمن اولياء و مربيان، شماره 254.

بازرگان، زهرا (ديماه 1379)، «نگاهي ديگر به مسأله افت تحصيلي و شيوه‏هاي موثر مقابله با آن در برخي از كشورهاي پيشرفته صنعتي»، نشريه ماهانه آموزشي - تربيتي پيوند، تهران: انجمن اولياء و مربيان، شماره 254.

اديب، محمد حسين (1372)، جامعه شناسي ايران، اصفهان: نشر هشت بهشت، چاپ دوم.

رئيسدانا، فرخ لقا (1365)، «درصد قبولي و مردودي دوره‏هاي تحصيلي»، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 7 و 8.

احدي، محمدحسين (1372)، «بررسي اسنادهاي علي در دانشجو معلمان دختر و پسر مراكز تربيت معلم مشهد پس از موفقيت و شكست»، فصلنامه تعليم و تربيت، پاييز و زمستان سال يازدهم شماره 3 و 4.

عزيززاده، هادي (1373)، «تفكر درباره تحولات آينده آموزش و پرورش / روشهاي برخورد با بحران آموزش و پرورش در دهه 70»، در مجموعه مقالات سمينار جامعه شناسي (جلد اول)، تهران: انتشارات سمت.

شارع پور، محمود (1383)، جامعه شناسي آموزش و پرورش، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

رفعت جاه، مريم (1376)، «بررسي عوامل موثر در عملكرد تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي تهران»، پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته جامعه شناسي، تهران: دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي.

دارياپور، زهرا (1370)، «بررسي عوامل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي (دختران) پايه سوم منطقه 16 آموزش و پرورش تهران»، پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته جامعه شناسي، تهران: دانشگاه تربيت مدرس.

دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش (1382)، مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، تهران: انتشارات مدرسه.

آزاد ارامكي، تقي (1377)، بررسي مسائل اجتماعي، تهران: موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهي.

كيوي، ريمون و لوك وان كامپنهود (1375)، روش تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

بيرو، آلن (1370)، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه دكتر باقر ساروخاني، تهران: انتشارات كيهان

پورافكاري، نصرت الله (1382)، فرهنگ جامع روانشناسي - روانپزشكي:‏ انگليسي - فارسي، جلد اول، تهران: فرهنگ معاصر.

ارونسون، اليوت (1369)، روانشناسي اجتماعي، ترجمه حسين شكرتن، تهران: انتشارات رشد.

مراديان، فيض الله (1384)، «بررسي نگرش ديني دانشجويان / مطالعه موردي: دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر، دانشكده علوم انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي و دانشكده علوم پايه دانشگاه تهران»، پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته جامعه شناسي، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات.

خداياري، سياوش (1383)، «عوامل اجتماعي موثر در ارتقاي منزلت اجتماعي معلمان از ديدگاه معلمان شهرستان دره شهر»، پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته جامعه شناسي، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

كرلينجر، فرد. ان.(1377)، مباني پژوهش در علوم رفتاري، ترجمه پاشا شريفي و نجفي زند، تهران: انتشارات آواي نور.

نبوي، بهروز (1380)، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي، تهران: كتابخانه فروردين.

كرلينجر، فرد. ان. (1376)، «مباني پژوهش در علوم رفتاري»، ترجمه پاشا شريفي و نجفي زند، تهران: انتشارات آواي نور


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Student-Project_1716297_1676.zip196.3k

پروژه طلاق از منظر علوم اجتماعی. doc

پروژه طلاق از منظر علوم اجتماعی. doc           نوع فایل: word قابل ویرایش 85 صفحه   مقدمه: طلاق در اصل رها كردن از روي پيمان و قراردارد است ورها كردن از قيد زوجيت نيز طلاق ناميده شده است. و در اصطلاح شريعت، همان مفهوم عرفي رايج ميان عقلاء را مي رساند كه شارع مقدس با شرايط خاصّي امضا كرده وبه معناي گشودن پيوند زناشويي با واژه مخصوص يا اشاره و نوشته اي كه جايگزين آن باشد، چه پيوند زناشويي بلافاصله گ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه زنان خیابانی. doc

پروژه زنان خیابانی. doc           نوع فایل: word قابل ویرایش 85 صفحه   مقدمه: همه ما بارها و بارها در مورد مسئله دختران فراری یا خیابانی در روزنامه ها ، مجلات، سایتهای اینترنتی و سایر رسانه های داخلی و خارجی و یا از قول مسئولان سازمانهائی همچون بهزیستی، مطالب بسیاری را خوانده ، دیده و شنیده ایم. علل بسیار و متفاوتی برای فرار دختران به همراه آمار و سن و سال آنان بیان شده ، سازمانها، نه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
مطالب مورد نظر شما در چه زمینه ای است؟